Ledverlichting in de kippenstal
Het welzijn en het gedrag van kippen in de Intensieve Pluimveehouderij zijn beïnvloedbaar met kwalitatief goede en slimme ledverlichting van A-kwaliteit. Vanwege de huidige vraag uit de markt en de druk vanuit de dierenwelzijnsorganisaties, is het als pluimveehouder, het moment om uw stal anders en vooral beter te verlichten en in te richten. 


LEDfactory poultry is lid van Dutch Poultry Centre 

“In een ideale kippenstal komt de kip geheel tot zijn recht en is de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nagebootst op basis van het welzijn van het dier.”

Een goede stal voor leg- en vleeskuikens kent een aantal ‘Functiegebieden’. In deze gebieden wordt vervolgens de ideale leefsituatie voor deze sociale dieren gecreëerd. Zo dient er een gebied te zijn waar de kippen kunnen scharrelen. Een vaste plek om te eten en te drinken. En speciaal voor de leghennen een rustige omgeving waar ze hun eieren kunnen leggen.

"Ledverlichting beïnvloedt het gedrag van pluimvee positief, het verhoogt de productie."

Vergeet bij de leghennen niet de stokken waarop ze kunnen slapen. Vooral de plaatsen waar de kippen actief zijn, dienen op de juiste wijze verlicht te worden. De plaats waar ze rusten en eieren leggen dienen vooral schemerig te zijn. Door de stal op deze wijze in te richten kun je de kippen op een diervriendelijke manier managen. LEDfactory poultry helpt u de ideale kippenstal te realiseren op het gebied van verlichting.
 

Made in Holland

LEDfactory

Sinds 2010 is LEDfactory gefocust op de ontwikkeling van ledverlichting. Ze heeft in dit decennium op innovatieve wijze specialistische LED oplossingen bedacht en geproduceerd. De armaturen van LEDfactory zijn ‘Made in Holland’. Als bedrijf werken we samen met landelijke partners om onze opdrachtgevers producten van ‘Top Dutch-kwaliteit’ te kunnen aanbieden. LEDfactory verzekert u van duurzame kwalitatieve betrouwbare LED verlichtingsoplossingen.

 

Lees verder

LEDfactory ontzorgde de hierna genoemde bedrijven van aanvraag tot oplevering.

Wil je meer weten over LEDfactory?

Bel ons op:+31 (0)58 213 18 66